Bu yıl 27 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşen ve Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen ESMO 2019 Kongresi’nde halk arasında cilt kanseri olarak bilinen Melanom ile ilgili önemli gelişmeler aktarıldı. Kongrede immüno-onkoloji kombinasyon tedavisi alan hastaların 5 yıllık takip sonrasında yarısından fazlasının hayatta kaldığı açıklandı.

1975‘ten bu yana Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yapılan kanser çalışmalarını destekleyen ve onkoloji alanındaki profesyonelleri bir araya getiren Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO), bu yıl 27 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşti. Dünyanın saygın onkoloji uzmanları ve kanser tedavisi sürecine dahil olan diğer branşlardan hekimler birçok kanser türünde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi olanaklarını sağlık profesyonelleriyle paylaştı.

Tedavi almamış ileri evre melanom hastalarında immüno-onkolojik tedavi kombinasyonu kullanımına ilişkin takip çalışmasının 5 yıllık sonuçları ESMO’da açıklandı

Analize göre, tüm hastalar için ortanca 5 yıllık minimum takip süresince; uygulanan immüno-onkoloji kombinasyon tedavisiyle hastaların yüzde 52’si yani yarısının hayatta kaldığı kaydedildi. Çalışma ayrıca immüno-onkolojik tedavi kombinasyonun BRAF mutasyon durumu ya da LDH düzeyinden bağımsız olarak uzun dönem genel sağkalım sonuçları elde edildiğini gösterdi.

ESMO 2019’a katılarak çalışmaları yakından takip eden Ege Üniversitesi Medikal Onkoloji Bilimdalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şaziye Burçak Karaca; immüno-onkoloji kombinasyon tedavisi alan hastalarının 5 yıllık takip sonrasında yarısından fazlasının hayatta kaldığı ve bu hastaların da yüzde 74’ünün tedavisiz bir şekilde elde ettiği yanıtı koruduğunu gözlemlendiğini söyledi. Metastatik melanom tanısı almış hastalar için beş yıllık sağkalım sonuçlarına ulaşmanın geçmişte çok zor olduğunu da vurgulayan Karaca, bu çalışmaların farklı tip kanserli hastalar için sağkalım oranlarını artırmak ve yaşam kalitesini korumak konusunda heyecan verici bir ilerlemeyi temsil ettiğini, sonuçların immüno-onkoloji kombinasyonları adına yeni ve cesaret verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Derideki pigment üreten hücrelerin (melanositler) kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla karakterize olan bir tür deri kanseri Melanom, tümörün deriyi hangi kalınlıkta tuttuğuna ve ülserasyonuna, kanserin lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığı ve kanserin lenf düğümlerinin uzağına yayılmasına göre dört evreleme kategorisine ayrılıyor. Metastatik melanom, hastalığın en ölümcül formu ve kanser derinin ötesinde başka organlara yayıldığı zaman ortaya çıkıyor.

3. evre melanomda; bölgesel lenf düğümlerine ulaşmış ancak henüz vücudun diğer bölümlerine (metastaz) yayılmamıştır ve primer tümörün yanı sıra tümörün en yakınında yer alan lenf düğümlerinin cerrahi rezeksiyonunu gerektirir. Bazı hastalar adjuvan tedavi ile de tedavi edilebilir. Cerrahi müdahaleye rağmen 3. evre hastalık halinde çoğu zaman hastalık tekrarlar ve metastatik hastalığa doğru ilerler.

İmmünoterapi ile hastaların yüzde 60’tan fazlasının melanom nedeniyle ölüm riski azaltılmaktadır

Prof. Dr. Şaziye Burçak Karaca konuyla ilgili; “Cerrahi olarak rezeke edilmiş, ancak bölgesel lenf bezi tutulumu nedeniyle yüksek nüks riski olan melanom hastaları için, adjuvan immünoterapi tedavisinin, hastalığın tekrarlama riskinin azaltılmasındaki 3 yıllık uzun vadeli faydaları gösterilmiştir. Zaman geçtikçe immünoterapi tedavisi bu hasta popülasyonu için kalıcı bir fayda sağlama potansiyeline işaret etmektedir. Evre III ve evre IV (metastaz bulunan bölgenin cerrahi olarak uzaklaştırabildiği) melanom hastalarında yapılan bu çalışmada immünoterapi, 3 yıllık takip sonucunda yüzde 60‘a yakın hastada rekürrensiz sağkalım ve yüzde 66 uzak metastazsız sağkalım sonuçları ile hastalık nüksünün önlenmesinde uzun vadeli iyileşmeler göstermeye devam etmektedir. Yani verilen immünoterapi ile hastaların yüzde 60’tan fazlasının melanom nedeniyle ölüm riski azaltılmaktadır” dedi.

Melanom insidansı son 30 yıldır artış gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde melanom insidansının 2035 yılına kadar 424 binin, hastalıkla ilişkili ölüm sayısının da 94 binin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz